Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 652/2/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 6.01.2009 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/517/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      1 106 800 1 106 800
dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 106 800 1 106 800
rozdz. 85305 Żłobki   1 106 800
    1. Wydatki bieżące   1 106 800
    w tym wynagrodzenia i pochodne   908 000
rozdz. 85395 Pozostała działalność 1 106 800  
    1. Wydatki bieżące 1 106 800  
    w tym wynagrodzenia i pochodne 900 000  

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      1 106 800 1 106 800
rozdz. 85305 Żłobki   1 106 800
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   720 000
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne   48 000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   120 000
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy   20 000
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   22 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   30 000
§ 4220 Zakup środków żywności   66 000
§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   300
§ 4260 Zakup energii   27 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych   14 500
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet   1 000
§ 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   5 500
§ 4410 Podróże służbowe krajowe   200
§ 4430 Różne opłaty i składki   1 800
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   27 500
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   1 000
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji   2 000
rozdz. 85395 Pozostała działalność 1 106 800  
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 720 000  
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 40 000  
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 120 000  
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 000  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000  
§ 4220 Zakup środków żywności 96 000  
§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 300  
§ 4260 Zakup energii 27 000  
§ 4300 Zakup usług pozostałych 14 500  
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000  
§ 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5 500  
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 200  
§ 4430 Różne opłaty i składki 1 800  
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 500  
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000  
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2 000  

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.01.06
Data udostępnienia: 2009.02.02 18:16:17
Liczba odwiedzin strony: 689 (ostatnie odwiedziny 2024.07.16 03:54:49)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów