Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 744/94/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 30.04.2009 w sprawie nabycia na rzecz gminy Mikołów nieruchomości położonej przy ul. Bluszcza w Mikołowie

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), w wykonaniu uchwały nr XXXI/583/2009 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24.02.2009 r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz gminy Mikołów, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Nabyć na rzecz gminy Mikołów prawo użytkowania wieczystego działki nr 1700/21 o powierzchni 0,0435 ha, położonej przy ul. Bluszcza, obręb Mikołów, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 69428 Sądu Rejonowego w Mikołowie, stanowiącej własność gminy Mikołów w użytkowaniu wieczystym Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mikołowie.

§2

Ustalić cenę nabycia gruntu na kwotę 17 400,00 zł brutto, w tym 22% podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości 3 137,70 zł. Należność płatna z działu 700 rozdz. 70005 §6050.

§3

Zarządzenie stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.04.30
Data udostępnienia: 2009.05.13 19:30:51
Liczba odwiedzin strony: 550 (ostatnie odwiedziny 2023.09.23 06:20:05)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów