Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 966/316/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 23.11.2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/517/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w układzie wykonawczym.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      5 525 5 525
dział 801 Oświata i wychowanie 5 525 5 525
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 490 490
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 395  
§ 4300 Zakup usług pozostałych   490
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 95  
rozdz. 80104 Przedszkola 3 500 3 500
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 660  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   2 600
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 890  
§ 4260 Zakup energii 633  
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych   20
§ 4300 Zakup usług pozostałych   880
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 156  
§ 4430 Różne opłaty i składki 60  
§ 4480 Podatek od nieruchomości 12  
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 735  
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 354  
rozdz. 80110 Gimnazja 1 535 1 535
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   120
§ 4260 Zakup energii 1 000  
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych   1 350
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   50
§ 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 400  
§ 4410 Podróże służbowe krajowe   15
§ 4430 Różne opłaty i składki 15  
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 120  

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.11.23
Data udostępnienia: 2009.12.16 16:32:12
Liczba odwiedzin strony: 541 (ostatnie odwiedziny 2023.10.02 04:12:21)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów