Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 957/307/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 18.11.2009 w sprawie zmiany zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 805/255/09 z dnia 7 października 2009 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2001, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. 2003, nr 119, poz. 1116 z późn. zm.) na wniosek Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Mikołowie, ul. Młyńska 11, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

W zarządzeniu burmistrza Mikołowa nr 805/255/09 z dnia 7 października 2009 roku zmienić punkty 1 i 3 i nadać im brzmienie:

1. Przenieść na rzecz Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mikołowie własność nieruchomości położonej przy ul. Bluszcza, obręb Mikołów, zapisanej w jednostce rejestrowej G.634 jako użytek "B", składającej się z działek nr 2283/31 oraz nr 2284/31 o powierzchni 0,2998 ha, zapisanych w księdze wieczystej KW 47382 Sądu Rejonowego w Mikołowie, stanowiącą własność gminy Mikołów.

3. Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia prawa własności nieruchomości, po zastosowaniu 75% bonifikaty udzielonej przez Radę Miejską Mikołowa uchwałami nr XLVII/728/2006 z dnia 30.05.2006 r. oraz XXXVI/676/2009 z dnia 23.06.2009 r. wynosi 62 171,00 zł i jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług VAT w wysokości 22%, co stanowi 13 677,62 zł.

§2

Pozostałe punkty zarządzenia pozostają bez zmian.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.11.18
Data udostępnienia: 2009.12.16 16:32:13
Liczba odwiedzin strony: 677 (ostatnie odwiedziny 2024.07.16 03:49:17)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów