Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 910/260/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 19.10.2009 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/517/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta

      Zmniejszenia Zwiększenia
      2 260 2 260
dział 801 Oświata i wychowanie 2 260 2 260
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 1 650 1 760
    1.Wydatki bieżące 1 650 1 760
rozdz. 80110 Gimnazja 610 500
    1.Wydatki bieżące 610 500

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      4 293 4 293
dział 801 Oświata i wychowanie 4 293 4 293
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 1 650 1 760
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   670
§ 4260 Zakup energii   550
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 010  
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 290  
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   50
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 50  
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 200  
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 100  
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   490
rozdz. 80104 Przedszkola 2 033 2 033
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 59  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   460
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 25  
§ 4260 Zakup energii   1 473
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 040  
§ 4300 Zakup usług pozostałych   100
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 110  
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 490  
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 200  
§ 4430 Różne opłaty i składki 60  
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 10  
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 39  
rozdz. 80110 Gimnazja 610 510
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   500
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 300  
§ 4430 Różne opłaty i składki 310  

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.10.19
Data udostępnienia: 2009.10.23 18:46:16
Liczba odwiedzin strony: 575 (ostatnie odwiedziny 2024.06.19 02:36:17)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów