Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 936/286/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 2.11.2009 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/517/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta o kwotę

      Zmniejszenia Zwiększenia
      250 120 250 120
dział 801 Oświata i wychowanie 250 120 250 120
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 206 820 190 000
    1.Wydatki bieżące   190 000
    2.Wydatki majątkowe 206 820  
rozdz. 80104 Przedszkola 43 300 60 120
    1.Wydatki bieżące   60 120
    w tym wynagrodzenia i pochodne   60 120
    2.Wydatki majątkowe 43 300  

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      250 330 250 330
dział 600 Transport i łączność 210 210
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 210 210
§ 4270 Zakup usług remontowych 210  
§ 4300 Zakup usług pozostałych   210
dział 801 Oświata i wychowanie 250 120 250 120
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 206 820 190 000
§ 4270 Zakup usług remontowych   190 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 206 820  
rozdz. 80104 Przedszkola 43 300 60 120
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   56 220
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   3 000
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy   900
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 43 300  

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.11.02
Data udostępnienia: 2009.11.20 23:20:35
Liczba odwiedzin strony: 516 (ostatnie odwiedziny 2024.07.03 07:33:49)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów