Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 784/134/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 17.06.2009 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2001, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 9g ust. 2 i art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. 2006, nr 97, poz. 674 z późn. zm.), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Powołać komisję egzaminacyjną dla pani Agnieszki Krzysztofik - nauczyciela Zespołu Szkół nr 3, w składzie:

 • przewodniczący komisji mgr Elżbieta Muszyńska,
 • dyrektor szkoły mgr Joanna Urantówka,
 • ekspert z listy MEN mgr Danuta Kulawik,
 • ekspert z listy MEN mgr Barbara Adamczyk,
 • przedstawiciel Kuratorium mgr Franciszek Marcol,
 • przedstawiciel ZNP mgr Ewelina Kukla.

§2

Powołać komisję egzaminacyjną dla pana Witolda Popendy - nauczyciela Gimnazjum nr 1, w składzie:

 • przewodniczący komisji mgr Elżbieta Muszyńska,
 • dyrektor szkoły mgr Ewa Sobolewska,
 • ekspert z listy MEN mgr Danuta Kulawik,
 • ekspert z listy MEN mgr Barbara Adamczyk,
 • przedstawiciel Kuratorium mgr Franciszek Marcol,
 • przedstawiciel ZNP mgr Irena Spyra-Zagórska.

§3

Powołać komisję egzaminacyjną dla pani Marty Syryjczyk - nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 3, z Oddziałami Integracyjnymi w składzie:

 • przewodniczący komisji mgr Elżbieta Muszyńska,
 • dyrektor szkoły mgr inż. Aleksandra Blacha,
 • ekspert z listy MEN mgr Danuta Kulawik,
 • ekspert z listy MEN mgr Mieczysław Woźnica,
 • przedstawiciel Kuratorium mgr Franciszek Marcol,
 • przedstawiciel ZNP mgr Ewelina Kukla.

§4

Powołać komisję egzaminacyjną dla pana Roberta Sikory - nauczyciela Gimnazjum nr 2, w składzie:

 • przewodniczący komisji mgr Elżbieta Muszyńska,
 • dyrektor szkoły dr Stanisław Michalski,
 • ekspert z listy MEN mgr Danuta Kulawik,
 • ekspert z listy MEN mgr Mieczysław Woźnica,
 • przedstawiciel Kuratorium mgr Franciszek Marcol.

§5

Powołać komisję egzaminacyjną dla pana Michała Pietryji - nauczyciela Gimnazjum nr 1, w składzie:

 • przewodniczący komisji mgr Elżbieta Muszyńska,
 • dyrektor szkoły mgr Ewa Sobolewska,
 • ekspert z listy MEN mgr Danuta Kulawik,
 • ekspert z listy MEN Mieczysław Woźnica,
 • przedstawiciel Kuratorium Franciszek Marcol.

§6

Powołać komisję egzaminacyjną dla pani Agnieszki Iwańskiej-Żemły - nauczyciela Gimnazjum nr 1, w składzie:

 • przewodniczący komisji mgr Elżbieta Muszyńska,
 • dyrektor szkoły mgr Ewa Sobolewska,
 • ekspert z listy MEN mgr Danuta Kulawik,
 • ekspert z listy MEN mgr Lidia Falkowska-Winder,
 • przedstawiciel Kuratorium mgr Franciszek Marcol.

§7

Powołać komisję egzaminacyjną dla pani Aleksandry Kowal - nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 5, w składzie:

 • przewodniczący komisji mgr Elżbieta Muszyńska,
 • dyrektor szkoły mgr Andrzej Chrost,
 • ekspert z listy MEN mgr Danuta Kulawik,
 • ekspert z listy MEN mgr Lidia Falkowska-Winder,
 • przedstawiciel Kuratorium mgr Franciszek Marcol,
 • przedstawiciel ZNP mgr Ewelina Kukla.

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.06.17
Data udostępnienia: 2009.06.29 23:07:00
Liczba odwiedzin strony: 889 (ostatnie odwiedziny 2024.07.16 04:07:49)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów