Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1015/365/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 18.12.2009 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/517/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      68 148 68 148
dział 926 Kultura fizyczna i sport 68 148 68 148
rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej 68 148 68 148
    1.Wydatki bieżące 68 148 68 148
    w tym wynagrodzenia i pochodne 49 000  

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      68 148 68 148
dział 926 Kultura fizyczna i sport 68 148 68 148
rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej 68 148 68 148
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 000  
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 000  
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000  
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6 000  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   42 000
§ 4260 Zakup energii   19 000
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 000  
§ 4410 Podróże służbowe krajowe   1 000
§ 4430 Różne opłaty i składki   5 348
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 148  
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   800

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.12.18
Data udostępnienia: 2010.01.06 17:00:30
Liczba odwiedzin strony: 562 (ostatnie odwiedziny 2024.07.16 03:51:33)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów