Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 664/14/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 3.02.2009 w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Mikołów i wolne stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych miasta Mikołów

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 11-15 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223, poz. 1458), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Wprowadzam Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Mikołów i wolne stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych miasta Mikołów stanowiący załącznik do zarządzenia.

§2

Tracą moc zarządzenie burmistrza Mikołowa:

  1. nr 149/303/2005 z dnia 16 września 2005 w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Mikołów i wolne stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych gminy Mikołów,
  2. nr 161/559/2006 z dnia 28 września 2006 w sprawie zmian w Regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Mikołów i wolne stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych gminy Mikołów.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik do zarządzenia nr 664/14/2009

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (79 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.02.03
Data udostępnienia: 2009.02.12 23:04:01
Liczba odwiedzin strony: 655 (ostatnie odwiedziny 2022.08.18 13:45:20)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów