Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 768/118/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 26.05.2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/517/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w układzie wykonawczym.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      3 200 3 200
dział 801 Oświata i wychowanie 3 200 3 200
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 2 700 2 700
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000  
§ 4300 Zakup usług pozostałych 400  
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 300  
§ 4410 Podróże służbowe krajowe   300
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   400
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   2 000
rozdz. 80104 Przedszkola 500 500
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500  
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   500

§2

Zmienić zapis w zarządzeniu burmistrza miasta Mikołowa nr 763/113/09 z dnia 18.05.2009:

 • z: "zarządza:

  §1

  Dokonać zmian w układzie wykonawczym.

        20 000 20 000
  dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 20 000 20 000
  rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20 000 20 000
  § 4300 Zakup usług pozostałych   20 000
  § 4530 Podatek od towarów i usług ( VAT) 20 000"  
 • na: "zarządza:

  §1

  Dokonać zmian w układzie wykonawczym.

        Zmniejszenia Zwiększenia
        20 000 20 000
  dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 20 000 20 000
  rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20 000 20 000
  § 4300 Zakup usług pozostałych   20 000
  § 4530 Podatek od towarów i usług ( VAT) 20 000"  

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.05.26
Data udostępnienia: 2009.06.23 20:12:55
Liczba odwiedzin strony: 394 (ostatnie odwiedziny 2021.10.04 09:57:24)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów