Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 994/344/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 8.12.2009 w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości zabudowanej przeznaczonej pod tereny usług sportu

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2001, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr XXXI/582/2009 z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz gminy oraz uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr XXXIX/766/2009 z dnia 27 października 2009 roku w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz gminy, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Nabyć na rzecz gminy działkę nr 755/102 o powierzchni 1 333 m2 oraz działkę nr 756/102 o powierzchni 1 220 m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym, zapisane w księdze wieczystej 36650 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Mikołowie, stanowiące współwłasność [...] i [...] za cenę 610 000,00 zł.

§2

Środki pieniężne na nabycie nieruchomości określonej w §1 zostaną wypłacone z budżetu miasta dział 700 rozdział 70005 §6050.

§3

Zarządzenie stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

[...] - usunięto zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.12.08
Data udostępnienia: 2009.12.30 17:42:31
Liczba odwiedzin strony: 470 (ostatnie odwiedziny 2023.09.24 21:48:22)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów