Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 724/74/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 7.04.2009 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/517/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa.

 1. Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 22 500 zł.
  dział 852 Pomoc społeczna 22 500
  rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 22 500
      1. Dochody bieżące 22 500
      w tym dotacje 22 500

  Źródło zwiększenia dochodów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin).

 2. Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 22 500 zł.
  dział 852 Pomoc społeczna 22 500
  rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 22 500
      1. Wydatki bieżące 22 500
      w tym wynagrodzenia i pochodne 22 500

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa.

 1. Zwiększyć dochody budżetu miasta 22 500 zł.
  dział 852 Pomoc społeczna 22 500
  rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 22 500
  § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) 22 500
 2. Zwiększyć wydatki budżetu miasta 22 500 zł.
  dział 852 Pomoc społeczna 22 500
  rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 22 500
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 500

§3

Plan po zmianach - dochody 108 339 513,00 zł.

§4

Plan po zmianach - wydatki 119 060 763,00 zł.

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.04.07
Data udostępnienia: 2009.04.27 19:08:21
Liczba odwiedzin strony: 587 (ostatnie odwiedziny 2024.06.19 13:37:29)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów