Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1020/370/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 23.12.2009 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/517/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      10 460 10 460
dział 852 Pomoc społeczna 10 460 10 460
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej   10 460
    1.Wydatki bieżące   10 460
rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 460  
    1.Wydatki bieżące 10 460  

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      14 720 14 720
dział 852 Pomoc społeczna 14 720 14 720
rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 350 350
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 350  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   350
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 650 3 650
§ 3110 Świadczenia społeczne   3 650
§ 4300 Zakup usług pozostałych 3 650  
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 260 10 720
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 260  
§ 4410 Podróże służbowe krajowe   990
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   9 730
rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 460  
§ 4300 Zakup usług pozostałych 10 460  

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.12.23
Data udostępnienia: 2010.01.14 20:58:33
Liczba odwiedzin strony: 559 (ostatnie odwiedziny 2024.07.14 23:46:34)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów