Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 928/278/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 28.10.2009 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/517/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta

      Zmniejszenia Zwiększenia
      34 887 34 887
dział 801 Oświata i wychowanie 34 287 13 240
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 34 287 13 240
    1.Wydatki bieżące 34 287 13 240
    w tym wynagrodzenia i pochodne 1 000  
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   21 047
    1.Wydatki bieżące   21 047
rozdz. 80195 Pozostała działalność 600 600
    1.Wydatki bieżące 600 600
    w tym wynagrodzenia i pochodne 600  

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      46 023 46 023
dział 801 Oświata i wychowanie 34 287 13 240
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 34 287 13 240
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 047  
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 507  
§ 4260 Zakup energii   10 590
§ 4270 Zakup usług remontowych   800
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 280  
§ 4300 Zakup usług pozostałych   1 000
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 160  
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   260
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 700  
§ 4430 Różne opłaty i składki 1 518  
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 575  
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500  
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   590
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   21 047
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   21 047
rozdz. 80104 Przedszkola 6 136 6 136
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 524  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1 239
§ 4260 Zakup energii   2 267
§ 4270 Zakup usług remontowych   1 500
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 175  
§ 4300 Zakup usług pozostałych   955
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 200  
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 350  
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 500  
§ 4430 Różne opłaty i składki 430  
§ 4480 Podatek od nieruchomości 17  
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa   75
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 940  
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   100
rozdz. 80110 Gimnazja 5 000 5 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1 500
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 500  
§ 4270 Zakup usług remontowych   2 500
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500  
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000  
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   1 000
rozdz. 80195 Pozostała działalność 600 600
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   600

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.10.28
Data udostępnienia: 2009.11.17 23:02:55
Liczba odwiedzin strony: 497 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:10:54)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów