Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 938/288/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 4.11.2009 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/517/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta o kwotę

      Zmniejszenia Zwiększenia
      11 000 11 000
dział 750 Administracja publiczna 4 800 4 800
rozdz. 75095 Pozostała działalność 4 800 4 800
    1.Wydatki bieżące 4 800 4 800
    w tym wynagrodzenia i pochodne 1 700  
dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6 200 6 200
rozdz. 85395 Pozostała działalność 6 200 6 200
    1.Wydatki bieżące 6 200 6 200
    w tym wynagrodzenia i pochodne 1 200  

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      20 200 20 200
dział 750 Administracja publiczna 4 800 4 800
rozdz. 75095 Pozostała działalność 4 800 4 800
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 700  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 100  
§ 4300 Zakup usług pozostałych   4 800
dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15 400 15 400
rozdz. 85305 Żłobki 9 200 9 200
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   200
§ 4220 Zakup środków żywności   9 000
§ 4260 Zakup energii 3 000  
§ 4300 Zakup usług pozostałych 2 000  
§ 4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500  
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 200  
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 1 500  
rozdz. 85395 Pozostała działalność 6 200 6 200
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 200  
§ 4220 Zakup środków żywności 5 000  
§ 4300 Zakup usług pozostałych   6 200

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.11.04
Data udostępnienia: 2009.11.24 18:29:28
Liczba odwiedzin strony: 522 (ostatnie odwiedziny 2024.07.14 23:49:47)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów