Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 935/285/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 2.11.2009 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/517/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa.

 1. Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 96 361 zł.
  dział 852 Pomoc społeczna 27 785
  rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 27 785
      1. Dochody bieżące 27 785
      w tym dotacje 27 785
  dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 68 576
  rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 68 576
      1. Dochody bieżące 68 576
      w tym dotacje 68 576

  Źródło powstania dochodów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

 2. Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 96 361 zł.
  dział 852 Pomoc społeczna 27 785
  rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 27 785
      1. Wydatki bieżące 27 758
  dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 68 576
  rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 68 576
      1. Wydatki bieżące 68 576

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa.

 1. Zwiększyć dochody budżetu miasta 96 361 zł.
  dział 852 Pomoc społeczna 27 785
  rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 27 785
  § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 27 785
  dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 68 576
  rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 68 576
  § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 68 576
 2. Zwiększyć wydatki budżetu miasta 96 361 zł.
  dział 852 Pomoc społeczna 27 785
  rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 27 785
  § 3110 Świadczenia społeczne 27 785
  dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 68 576
  rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 68 576
  § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 68 576

§3

Plan po zmianach - dochody 120 536 609,01 zł.

§4

Plan po zmianach - wydatki 133 016 403,01 zł.

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.11.02
Data udostępnienia: 2009.11.20 23:20:35
Liczba odwiedzin strony: 463 (ostatnie odwiedziny 2023.09.22 04:32:03)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów