Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 655/5/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 14.01.2009 w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.: Dz. U. 2004 r. nr 261 poz. 2603 z późn. zm.), art. 30 ust. 1, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Wykonać prawo pierwokupu użytkowania wieczystego działki nr 2922/65 o powierzchni 781 m2 z nieruchomości KW nr 60186 Sądu Rejonowego w Mikołowie, położonej w obrębie ul. Krzywej, obręb Mikołów, w odniesieniu do której sporządzona została w Kancelarii Notarialnej w Mikołowie, Rynek 18 przed notariuszem Aleksandrą Gramałą warunkowa umowa sprzedaży z dnia 22.12 2008 r. Rep. A nr 9099/2008 r.

§2

Należność w kwocie 53 000,00 zł brutto płatna z działu 700 rozdz. 70005 §6050.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.01.14
Data udostępnienia: 2009.02.02 18:16:17
Liczba odwiedzin strony: 619 (ostatnie odwiedziny 2023.09.24 18:01:33)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów