Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 759/109/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 13.05.2009 w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/517/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nr XXXIV/644/2009 z dnia 12.05.2009 r. wprowadzić następujące zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok:

§1

Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 293 183,16 zł.

dział 852 Pomoc społeczna 293 183,16
rozdz. 85295 Pozostała działalność 293 183,16
§ 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 278 442,11
§ 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 14 741,05

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 293 183,16 zł.

dział 852 Pomoc społeczna 293 183,16
rozdz. 85295 Pozostała działalność 293 183,16
§ 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 76 929,44
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 072,73
§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 762,50
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 622,72
§ 4128 Składki na Fundusz Pracy 1 884,79
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy 99,78
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 5 269,05
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 278,95
§ 4308 Zakup usług pozostałych 176 897,97
§ 4309 Zakup usług pozostałych 9 365,19
§ 4448 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 949,76
§ 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50,28
§ 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 748,60
§ 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 251,40

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.05.13
Data udostępnienia: 2009.06.03 20:03:13
Liczba odwiedzin strony: 574 (ostatnie odwiedziny 2024.06.10 20:01:55)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów