Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 719/69/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 26.03.2009 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr II/9/94 z dnia 19 lipca 1994 r. w sprawie przejmowania na rzecz gminy nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Nabyć nieodpłatnie od Skarbu Państwa na rzecz gminy niżej podane nieruchomości:

Nr działki Powierzchnia [m2] Nr księgi wieczystej prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Mikołowie Położenie w obrębie Przeznaczenie
1207/2 71 63973 Paniowy poszerzenie ul. Łęgowej
1695/107 316 3619 Mokre poszerzenie ul. Irysów
2406/39 1 176 Lwh Tom 1 wykaz L.19 Mikołów pod projektowaną drogę dojazdową
535/30 4 442 67471 Mikołów pod planowaną drogę zbiorczą
1992/84 195 296 Mikołów poszerzenie ul. Dzieńdziela

§2

Zarządzenie stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.04.27
Data udostępnienia: 2009.04.27 19:08:20
Liczba odwiedzin strony: 713 (ostatnie odwiedziny 2024.06.21 19:18:05)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów