Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 904/254/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 30.09.2009 w sprawie powołania dyrektora Instytutu Mikołowskiego z siedzibą w Mikołowie przy ul. Jana Pawła II 8/5

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t.: Dz. U. 2001, nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz art. 68 i art. 682 ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (j.t.: Dz. U. 1998, nr 21, poz. 94 z późn. zm.), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Powołać pana Macieja Meleckiego na stanowisko dyrektora Instytutu Mikołowskiego z siedzibą w Mikołowie ul. Jana Pawła II 8/5.

§2

Powołanie następuje na czas nieokreślony począwszy od dnia 1 października 2009 r.

§3

Powołanie powoduje nawiązanie stosunku pracy z powołania w Instytucie Mikołowskim.

§4

Wysokość wynagrodzenia oraz pozostałe warunki pracy zostaną określone odrębnie.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.09.30
Data udostępnienia: 2009.10.09 18:09:05
Liczba odwiedzin strony: 509 (ostatnie odwiedziny 2023.09.28 23:01:54)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów