Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1013/363/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 17.12.2009 w sprawie ustalenia wykazu rodzajów informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową w jednostkach organizacyjnych miasta Mikołowa

Na podstawie art. 2 pkt 2 oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22.01.1999 r. o ochronie informacji niejawnych (j.t. Dz. U. nr 196 poz. 1631 z 2005 r. z późn. zm.), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Ustalam wykaz rodzajów informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową o klauzuli "poufne", jak w załączniku nr 1 oraz o klauzuli "zastrzeżone", jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2

Tracą moc zarządzenia burmistrza Mikołowa: nr 180/148/2007 z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia wykazu rodzajów informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową w Urzędzie Miasta Mikołowa oraz nr 545/245/08 z dnia 1 października 2008 r. w sprawie zamian zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 180/148/2007 z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia wykazu rodzajów informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową w Urzędzie Miasta Mikołowa.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam pełnomocnikowi burmistrza ds. informacji niejawnych Urzędu Miasta Mikołowa.

§4

Zarządzenie obowiązuje z dniem wydania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1013/363/2009

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (42 KB).

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1013/363/2009

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (43 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.12.17
Data udostępnienia: 2010.01.06 17:00:29
Liczba odwiedzin strony: 544 (ostatnie odwiedziny 2023.09.23 08:30:29)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów