Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 878/228/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 11.09.2009 w sprawie powołania Zespołu ds. monitoringu projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Powołuję Zespół ds. monitoringu projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, zwany dalej zespołem w składzie:

 • naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta, Alina Mzyk - przewodnicząca zespołu,
 • naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Jerzy Karwot - członek zespołu,
 • kierownik Biura Zamówień Publicznych, Andrzej Muszyński - członek zespołu,
 • kierownik Referatu Nadzoru Inwestycji, Jerzy Adamik - członek zespołu,
 • kierownik Referatu Rozliczeń Inwestycji, Hanna Kadłubek - członek zespołu,
 • główny księgowy, Danuta Jasińska-Gdaniec - członek zespołu,
 • naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem, Wociech Grzbiela - członek zespołu,
 • podinspektor w Wydziale Rozwoju Miasta, Michał Bocheński - sekretarz zespołu.

§2

Do zadań zespołu należy bieżący monitoring realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa krajowego, Unii Europejskiej, zawartymi umowami o dofinansowanie tych projektów, a w szczególności:

 • stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych,
 • przebiegu realizacji ww. projektów,
 • płatności w ramach ww. projektów,
 • rozliczenia wydatków,
 • sprawozdawczości i audytu,
 • przechowywania dokumentacji,
 • informacji i promocji.

§3

Posiedzenie zespołu jest ważne przy udziale co najmniej połowy członków zespołu.

§4

Nadzór nad pracami zespołu powierzam zastępcy burmistrza Mikołowa - Adamowi Putkowskiemu.

§5

Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikowi Wydziału Rozwoju Miasta.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.09.11
Data udostępnienia: 2009.09.25 19:51:05
Liczba odwiedzin strony: 636 (ostatnie odwiedziny 2023.09.22 02:40:20)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów