Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 921/271/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 27.10.2009 w sprawie zmian w regulaminie dofinansowania wydatków związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych oraz kierowaniem na studia pracowników Urzędu Miasta

B burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

W załączniku do zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 343/043/2008 z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie dofinansowania wydatków związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych oraz kierowaniem na studia pracowników Urzędu Miasta wprowadzam punkt 10÷13 o brzmieniu:

  1. "Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku pracy, na którym niezbędna jest znajomość języka obcego, pracodawca może pokryć koszt nauki języka w całości, nie więcej jednak niż 1 200,00 zł w ciągu roku szkolnego.
  2. Wniosek pracownika o sfinansowanie kursu językowego musi zawierać pisemne uzasadnienie z uwzględnieniem rodzaju realizowanych zadań służbowych wymagających znajomości języka obcego. Wniosek musi być zaopiniowany przez bezpośredniego przełożonego.
  3. Z pracownikiem, któremu przyznano dofinansowanie do kursu zostaje zawarta na piśmie umowa określająca wzajemne zobowiązania stron według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.
  4. Ustala się termin składania wniosków w 2009 r. do dnia 10 listopada, natomiast w latach następnych do dnia 31 sierpnia.".

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia nr 921/271/2009

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (70 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.10.27
Data udostępnienia: 2009.11.17 23:02:55
Liczba odwiedzin strony: 662 (ostatnie odwiedziny 2024.07.23 01:42:05)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów