Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 666/16/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 6.02.2009 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej, wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 4 pkt 8 i ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Zatwierdzam Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej, wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Uchyla się zarządzenie burmistrza Mikołowa nr 323/23/2008 z dnia 15 lutego 2008 roku w sprawie zasad udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość nie przekracza w danym roku budżetowym równowartości kwoty 14 000 €.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik do zarządzenia nr 666/16/2009

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (124 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.02.06
Data udostępnienia: 2009.02.12 23:04:01
Liczba odwiedzin strony: 827 (ostatnie odwiedziny 2024.07.23 03:12:26)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów