Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 986/336/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 3.12.2009 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/517/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie

      Zmniejszenia Zwiększenia
      20 973 20 973
dział 750 Administracja publiczna 20 973  
rozdz. 75095 Pozostała działalność 20 973  
    1.Wydatki bieżące 20 973  
dział 750 Administracja publiczna   20 973
rozdz. 75095 Pozostała działalność   20 973
    1.Wydatki majątkowe   20 973

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      20 973 20 973
dział 750 Administracja publiczna 20 973  
rozdz. 75095 Pozostała działalność 20 973  
§ 4300 Zakup usług pozostałych 20 973  
dział 750 Administracja publiczna   20 973
rozdz. 75095 Pozostała działalność   20 973
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   20 973

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.12.03
Data udostępnienia: 2009.12.30 07:23:25
Liczba odwiedzin strony: 366 (ostatnie odwiedziny 2021.10.16 00:54:04)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów