Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 916/266/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 26.10.2009 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/517/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta o kwotę

      Zmniejszenia Zwiększenia
      75 970 75 970
dział 801 Oświata i wychowanie 75 970 75 970
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 57 270  
    1.Wydatki bieżące 57 270  
    w tym wynagrodzenia i pochodne 57 270  
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   57 270
    1.Wydatki bieżące   57 270
    w tym wynagrodzenia i pochodne   57 270
rozdz. 80104 Przedszkola   18 700
    1.Wydatki bieżące   18 700
    w tym wynagrodzenia i pochodne   18 700
rozdz. 80110 Gimnazja 18 700  
    1.Wydatki bieżące 18 700  
    w tym wynagrodzenia i pochodne 18 700  

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      79 190 79 190
dział 801 Oświata i wychowanie 75 970 75 970
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 57 270  
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 000  
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 000  
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 270  
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   57 270
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   50 000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   6 000
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy   1 270
rozdz. 80104 Przedszkola   18 700
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   15 899
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   2 411
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy   390
rozdz. 80110 Gimnazja 18 700  
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 451  
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 14 249  
dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 220 3 220
rozdz. 85401 Świetlice szkolne 3 220 3 220
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   3 200
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 320  
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 900  
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy   20

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.10.26
Data udostępnienia: 2009.11.13 19:44:59
Liczba odwiedzin strony: 526 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:11:36)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów