Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 809/159/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 26.06.2009 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/517/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      24 753 24 753
dział 801 Oświata i wychowanie    
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 17 968 15 000
    1. Wydatki bieżące 17 968 15 000
    w tym wynagrodzenia i pochodne 2 968  
rozdz. 80104 Przedszkola 2 285  
    1. Wydatki bieżące 2 285  
    w tym wynagrodzenia i pochodne 2 285  
rozdz. 80148 Stołówki szkolne   5 253
    1. Wydatki bieżące   5 253
    w tym wynagrodzenia i pochodne   5 253
dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 500 4 500
rozdz. 85412 Kolonia i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 4 500 4 500
    1. Wydatki bieżące 4 500 4 500
    w tym wynagrodzenia i pochodne   4 500

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      32 453 32 453
dział 801 Oświata i wychowanie 27 953 27 953
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 17 968 15 000
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 968  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   15 000
§ 4270 Zakup usług remontowych 15 000  
rozdz. 80104 Przedszkola 2 285  
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 285  
rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjne szkół 7 700 7 700
§ 4270 Zakup usług remontowych 7 700  
§ 4300 Zakup usług pozostałych   4 000
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   1 200
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   500
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje   2 000
rozdz. 80148 Stołówki szkolne   5 253
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   5 253
dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 500 4 500
rozdz. 85412 Kolonia i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 4 500 4 500
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   4 500
§ 4300 Zakup usług pozostałych 4 500  

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.06.26
Data udostępnienia: 2009.07.14 19:10:13
Liczba odwiedzin strony: 612 (ostatnie odwiedziny 2024.06.17 12:56:17)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów