Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 843/193/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 18.08.2009 w sprawie instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miasta Mikołów

Na podstawie art. 33, ust. 3 ustawy z dnia 8.03.1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

 1. Ustalam Instrukcję obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Mikołów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
 2. Ustalam Procedury kontroli finansowej w Urzędzie Miasta Mikołów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
 3. Ustalam listę wzorów podpisów osób upoważnionych do merytorycznego zatwierdzania dokumentów finansowo-księgowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§2

 1. Zobowiązuję kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Mikołów do zapoznania z treścią instrukcji podległych pracowników, zgodnie załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
 2. Zobowiązuję wszystkich pracowników właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków, do zapoznania się z instrukcją i przestrzegania zawartych w niej postanowień.

§3

Tracą moc:

 • zarządzenie burmistrza Mikołowa nr 5/2000 z dnia 29.05.2000 roku w sprawie zasad sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów finansowo-księgowych w wydziałach oraz równorzędnych komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta w Mikołowie,
 • zarządzenie burmistrza Mikołowa nr 16/01/2001 z dnia 10.07.2001 r. w sprawie trybu składania sprawozdań przez jednostki organizacyjne gminy Mikołów,
 • zarządzenie burmistrza Mikołowa nr 63/69/2003 z dnia 12.12.2003 w sprawie zawierania umów przez kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Mikołowa,
 • zarządzenie burmistrza Mikołowa nr 50/119/2004 z dnia 8.06.2004 r. w sprawie rozliczania inwestycji, modernizacji i remontów,
 • zarządzenie burmistrza Mikołowa nr 65/134/2004 z dnia 30.09.2004 r. w sprawie ustalania procedur kontroli finansowej oraz zasad wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w Urzędzie Miejskim Mikołowa i jednostek podległych,
 • zarządzenie burmistrza miasta nr 244/398/2005 z dnia 30.12.2005 r. w sprawie zatwierdzenia dowodów wpłat należności budżetowych,
 • zarządzenie burmistrza miasta nr 225/379/2005 w sprawie terminów rozliczania kosztów podróży.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 roku.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 843/193/2009

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (569 KB).

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 843/193/2009

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (168 KB).

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 843/193/2009

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (59 KB).

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 843/193/2009

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (58 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.08.18
Data udostępnienia: 2009.09.18 22:36:02
Liczba odwiedzin strony: 1268 (ostatnie odwiedziny 2024.07.23 04:19:38)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów