Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 671/21/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 16.02.2009 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/517/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa.

 1. Zmniejszyć dochody budżetu miasta o kwotę 6 843 zł.
  • zmniejszyć dochody budżetu miasta o kwotę 7 043 zł:
   dział 801 Oświata i wychowanie 7 043
   rozdz. 80195 Pozostała działalność 7 043
       1. Dochody bieżące 7 043
       w tym dotacje 7 043

   Źródło zmniejszenia dochodów - zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na podstawie decyzji wojewody śląskiego z dnia 6 lutego 2009 roku.

  • zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 200 zł:
   dział 710 Działalność usługowa 200
   rozdz. 71035 Cmentarze 200
       1. Dochody bieżące 200
       w tym dotacje 200

   Źródło powstania dochodów - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na podstawie decyzji wojewody śląskiego z dnia 6 lutego 2009 roku.

 2. Zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 6 843 zł.
  • zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 7 043 zł:
   dział 801 Oświata i wychowanie 7 043
   rozdz. 80195 Pozostała działalność 7 043
       1. Wydatki bieżące 7 043
  • zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 200 zł:
   dział 710 Działalność usługowa 200
   rozdz. 71035 Cmentarze 200
       1. Wydatki bieżące 200

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa.

 1. Zmniejszyć dochody budżetu miasta 6 843 zł.
  • zmniejszyć dochody budżetu miasta o kwotę 7 043 zł:
   dział 801 Oświata i wychowanie 7 043
   rozdz. 80195 Pozostała działalność 7 043
   § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7 043
  • zwiększyć dochody budżetu miasta 200 zł:
   dział 710 Działalność usługowa 200
   rozdz. 71035 Cmentarze 200
   § 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 200
 2. Zmniejszyć wydatki budżetu miasta 6 843 zł.
  • zmniejszyć wydatki budżetu miasta 7 043 zł:
   dział 801 Oświata i wychowanie 7 043
   rozdz. 80195 Pozostała działalność 7 043
   § 4300 Zakup usług pozostałych 7 043
  • zwiększyć wydatki budżetu miasta 200 zł:
   dział 710 Działalność usługowa 200
   rozdz. 71035 Cmentarze 200
   § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200

§3

Plan po zmianach - dochody 107 154 545,00 zł.

§4

Plan po zmianach - wydatki 111 525 795,00 zł.

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.02.16
Data udostępnienia: 2009.03.17 21:58:51
Liczba odwiedzin strony: 611 (ostatnie odwiedziny 2024.05.25 15:10:40)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów