Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 971/321/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 25.11.2009 w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005 r. z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/517/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nr XL/779/2009 z dnia 24.11.2009 r. wprowadzić następujące zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok:

§1

Zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 692 000 zł.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 430 000
rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 430 000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 430 000
dział 852 Pomoc społeczna 262 000
rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe 262 000
§ 3110 Świadczenia społeczne 262 000

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 692 000 zł.

dział 801 Oświata i wychowanie 692 000
rozdz. 80101 Oświata i wychowanie 182 921
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 75 965
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 55 471
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 855
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45 630
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne 9 624
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 358
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 660
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 162
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 444
rozdz. 80104 Przedszkola 303 796
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 189 504
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 640
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 401
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80 251
rozdz. 80110 Gimnazja 191 524
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 157 501
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 483
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 540
rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół 4 135
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 135

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.11.25
Data udostępnienia: 2009.12.24 15:43:16
Liczba odwiedzin strony: 533 (ostatnie odwiedziny 2024.05.20 16:38:45)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów