Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 831/181/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 30.07.2009 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta Mikołów

Na podstawie art. 10 i art. 13 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 (tekst jednolity Dz. U z 2002 nr 76 poz. 694 ze zmianami) oraz art. 17 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30.06.2005 o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104, ze zm.) a także §§11, 12, i 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. nr 142, poz. 1020 z późniejszymi zmianami) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21.06.2006 w sprawie zasad rachunkowości i planów kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 112, poz. 761), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Wprowadza się zasady (politykę) rachunkowości w Urzędzie Miasta Mikołów zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§2

Tracą moc:

  • zarządzenie nr 148/546/2006 z dnia 25.09.2006 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości,
  • zarządzenie burmistrza miasta nr 32/2006 z dnia 29.12.2006 r. w sprawie częściowej zmiany zarządzenia nr 148/545/2006 burmistrza miasta Mikołowa z dnia 25.09.2006 roku, w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości,
  • zarządzenie burmistrza miasta nr 507/207/2008 z dnia 11.09.2008 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości,
  • zarządzenie burmistrza miasta nr 244/398/2005 z dnia 30.12.2005 roku w sprawie zatwierdzania dowodów wpłat należności budżetowych.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2009 roku.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 831/181/2009

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (256 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.07.30
Data udostępnienia: 2009.08.26 18:00:24
Liczba odwiedzin strony: 1423 (ostatnie odwiedziny 2023.09.21 23:50:33)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów