Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 925/275/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 28.10.2009 w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005 r. z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/517/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nr XXXIX/758/2009 z dnia 27.10.2009 r. wprowadzić następujące zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok:

§1

Zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 6 400 zł.

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 500
rozdz. 92195 Pozostała działalność 1 500
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
(Rada Dzielnicy Kamionka)
1 500
dział 926 Kultura fizyczna i sport 4 900
rozdz. 92695 Pozostała działalność 4 900
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500
§ 4300 Zakup usług pozostałych
(Rada Dzielnicy Kamionka)
2 400

§2

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 6 400 zł.

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 400
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 6 400
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
(Rada Dzielnicy Kamionka)
6 400

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.10.28
Data udostępnienia: 2009.11.17 23:02:56
Liczba odwiedzin strony: 472 (ostatnie odwiedziny 2023.09.30 15:45:31)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów