Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 731/81/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 17.04.2009 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/517/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa.

 1. Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 24 600 zł.
  dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
  kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
  24 600
  rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 24 600
      1. Dochody bieżące 24 600
      w tym dotacje 24 600

  Źródło zwiększenia dochodów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

 2. Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 24 600 zł.
  dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
  kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
  24 600
  rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 24 600
      1. Wydatki bieżące 24 600
      w tym wynagrodzenia i pochodne 19 470

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa.

 1. Zwiększyć dochody budżetu miasta 24 600 zł.
  dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
  kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
  24 600
  rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 24 600
  § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. 24 600
 2. Zwiększyć wydatki budżetu miasta 24 600 zł.
  dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
  kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
  24 600
  rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 24 600
  § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 514
  § 4120 Składki na Fundusz Pracy 406
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 550
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 930
  § 4300 Zakup usług pozostałych 500
  § 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 100
  § 4410 Podróże służbowe krajowe 100
  § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500

§3

Plan po zmianach - dochody 108 364 113,00 zł.

§4

Plan po zmianach - wydatki 119 085 363,00 zł.

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.04.17
Data udostępnienia: 2009.04.27 19:08:21
Liczba odwiedzin strony: 669 (ostatnie odwiedziny 2024.06.19 02:29:41)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów