Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 869/219/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 28.08.2009 w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005 r. z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/517/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nr XXXVII/719/2009 z dnia 25.08.2009 r. wprowadzić następujące zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok:

§1

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 1 705 000 zł.

dział 801 Oświata i wychowanie 1 600 000
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 600 000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 502 000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 84 000
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 000
rozdz. 80104 Przedszkola 600 000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 469 700
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 112 000
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 300
rozdz. 80110 Gimnazja 350 000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 263 700
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 73 000
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 300
rozdz. 80148 Stołówki szkolne 50 000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 750
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 250
dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 105 000
rozdz. 85401 Świetlice szkolne 105 000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 105 000

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.08.28
Data udostępnienia: 2009.09.23 22:49:39
Liczba odwiedzin strony: 596 (ostatnie odwiedziny 2024.05.20 16:31:21)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów