Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 662/12/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 23.01.2009 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania premii kierownikowi Żłobka Miejskiego w Mikołowie

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz §6 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 czerwca 1999 r. (Dz.U. nr 52 poz. 543 z późn. zm.), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Zatwierdzam Regulamin przyznawania premii kierownikowi Żłobka Miejskiego w Mikołowie:

 1. W ramach posiadanych przez jednostkę samorządową środków na wynagrodzenia kierownik Żłobka Miejskiego może otrzymać premię miesięczną.
 2. Premię miesięczną przyznaje burmistrz Mikołowa.
 3. Premia miesięczna może być przyznana w wysokości do 100% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
 4. Premia uzależniona jest między innymi od:
  1. stopnia realizacji zadań i celów ujętych w planie na dany rok,
  2. terminowości regulowania zobowiązań o charakterze publiczno-prawnym,
  3. braku nieprawidłowości w zakresie gospodarowania środkami publicznymi (dokonywanie wydatków w sposób celowy, oszczędny zgodny z prawem),
  4. braku uzasadnionych skarg na działalność kierownika i kierowanej przez niego placówki.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.01.23
Data udostępnienia: 2009.02.04 20:43:45
Liczba odwiedzin strony: 749 (ostatnie odwiedziny 2024.07.14 23:59:31)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów