Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1000/350/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 11.12.2009 w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat oraz instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2001, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Wprowadza się do użytku wewnętrznego:

  1. Instrukcję ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Miasta Mikołów, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
  2. Instrukcję w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Referacie Podatków Lokalnych stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zobowiązuje się wszystkich pracowników właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków, do zapoznania się z instrukcją i przestrzegania zawartych w niej postanowień.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1000/350/2009

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (160 KB).

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1000/350/2009

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (57 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.12.11
Data udostępnienia: 2010.01.04 19:14:44
Liczba odwiedzin strony: 678 (ostatnie odwiedziny 2023.09.24 12:26:02)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów