Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 820/170/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 8.07.2009 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/517/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      226 441 226 441
dział 801 Oświata i wychowanie 226 441 226 441
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 197 367 8 311
    1. Wydatki bieżące 197 367 8 311
    w tym wynagrodzenia i pochodne   500
rozdz. 80104 Przedszkola 10 650 50 650
    1. Wydatki bieżące 10 650 50 650
    w tym wynagrodzenia i pochodne   300
rozdz. 80110 Gimnazja 18 424 167 480
    1. Wydatki bieżące 18 424 167 480

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      226 911 226 911
dział 801 Oświata i wychowanie    
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 197 367 8 311
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 288  
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   500
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 850  
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 500  
§ 4260 Zakup energii   2 968
§ 4270 Zakup usług remontowych 162 960  
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 900  
§ 4300 Zakup usług pozostałych 1 200  
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 590  
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   2 249
§ 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 797  
§ 4410 Podróże służbowe krajowe   234
§ 4430 Różne opłaty i składki 1 682  
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   260
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 600  
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje   2 100
rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 470 470
§ 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 300  
§ 4430 Różne opłaty i składki 120  
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 50  
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje   470
rozdz. 80104 Przedszkola 10 650 50 650
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 000  
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   300
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   23 480
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 500  
§ 4260 Zakup energii   20 250
§ 4270 Zakup usług remontowych 5 500  
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 300  
§ 4300 Zakup usług pozostałych   5 920
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 400  
§ 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 300  
§ 4430 Różne opłaty i składki 550  
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700  
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 400  
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje   700
rozdz. 80110 Gimnazja 18 424 167 480
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   7 500
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 000  
§ 4260 Zakup energii 8 200  
§ 4270 Zakup usług remontowych   150 300
§ 4300 Zakup usług pozostałych   7 000
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 334  
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   2 680
§ 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 880  
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 010  

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.07.08
Data udostępnienia: 2009.07.22 22:42:38
Liczba odwiedzin strony: 553 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:16:46)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów