Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 738/88/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 22.04.2009 w sprawie zmiany w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/517/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nr XXXIII/628/2009 z dnia 21.04.2009 r. wprowadzić następujące zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok:

§1

Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 656 544 zł.

dział 852 Pomoc społeczna 656 544
rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej 154 000
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 154 000
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 270 000
§ 3110 Świadczenia społeczne 260 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych 10 000
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 182 544,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 159 562,20
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 360,30
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 621,50
§ 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00
rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 50 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych 50 000

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.04.22
Data udostępnienia: 2009.05.13 19:30:51
Liczba odwiedzin strony: 640 (ostatnie odwiedziny 2024.06.17 16:17:02)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów