Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 832/182/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 30.07.2009 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/517/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      18 802 18 802
dział 801 Oświata i wychowanie 9 032 9 032
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 8 815 2 500
    1. Wydatki bieżące 8 815 2 500
    w tym wynagrodzenia i pochodne 6 315  
rozdz. 80148 Stołówki szkolne 217 6 532
    1. Wydatki bieżące 217 6 532
    w tym wynagrodzenia i pochodne   6 315
dział 926 Kultura fizyczna i sport 9 770 9 770
rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej 9 770 9 770
    1. Wydatki bieżące 9 770 9 770
    w tym wynagrodzenia i pochodne 700  

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      19 343 19 343
dział 801 Oświata i wychowanie 9 573 9 573
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 8 815 2 500
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 6 315  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500  
§ 4300 Zakup usług pozostałych   2 500
rozdz. 80104 Przedszkola 541 541
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 141  
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 400  
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji   541
rozdz. 80148 Stołówki szkolne 217 6 532
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników   5 000
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 217  
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   1 300
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy   232
dział 926 Kultura fizyczna i sport 9 770 9 770
rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej 9 770 9 770
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   2 000
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników   5 070
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 770  
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet   300
§ 4410 Podróże służbowe krajowe   400
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   2 000
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4 000  

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.07.30
Data udostępnienia: 2009.08.26 18:00:23
Liczba odwiedzin strony: 665 (ostatnie odwiedziny 2024.06.18 23:26:19)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów