Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 944/294/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 9.11.2009 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2001, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr II/9/94 z dnia 19 lipca 1994 roku w sprawie przejmowania na rzecz gminy nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Nabyć nieodpłatnie na rzecz gminy działkę nr 1516/228 o powierzchni 2 562 m2 położoną w obrębie Mokre, zapisaną w księdze wieczystej nr 3619 obejmującej własność Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych. Przejmowana nieruchomość stanowi drogę publiczną gminną - ul. Podgórnej.

§2

Pokryć koszty geodezyjnego wydzielenia drogi oraz sporządzenia operatu szacunkowego w kwocie 2 300,00 zł.

§3

Środki pieniężne na pokrycie kosztów określonych w pkt 2 zostaną wypłacone z budżetu miasta dział 700 rozdział 70005 §6050.

§4

Zarządzenie stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.11.09
Data udostępnienia: 2009.11.24 18:29:26
Liczba odwiedzin strony: 521 (ostatnie odwiedziny 2023.09.22 04:17:57)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów