Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 950/300/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 16.11.2009 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/517/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta o kwotę

      Zmniejszenia Zwiększenia
      4 245 4 245
dział 852 Pomoc społeczna 4 245 4 245
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4 245 4 245
    1.Wydatki bieżące 4 245 4 245
    w tym wynagrodzenia i pochodne 1 200  

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      4 365 4 365
dział 750 Administracja publiczna 120 120
rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 120 120
§ 4430 Różne opłaty i składki 120  
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   120
dział 852 Pomoc społeczna 4 245 4 245
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4 245 4 245
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200  
§ 4270 Zakup usług remontowych 1 600  
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 045  
§ 4300 Zakup usług pozostałych   4 245
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 190  
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 60  
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 150  

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.11.16
Data udostępnienia: 2009.12.14 19:31:34
Liczba odwiedzin strony: 529 (ostatnie odwiedziny 2023.09.26 20:28:33)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów