Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 776/126/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 12.06.2009 w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Mikołów na podstawie umowy o pracę"

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Zatwierdzam Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Mikołów na podstawie umowy o pracę, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Traci moc zarządzenie burmistrza Mikołowa nr 441/141/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania nagród i premii pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Miasta Mikołowa.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2009 r., z tym, że §16 ust. 3-5 obowiązuje z mocą od dnia 1 stycznia 2009 r.

Załącznik do zarządzenia nr 776/126/2009

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (197 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.06.12
Data udostępnienia: 2009.06.23 20:12:55
Liczba odwiedzin strony: 1021 (ostatnie odwiedziny 2024.06.17 11:01:37)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów