Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 778/128/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 12.06.2009 w sprawie zatwierdzenia Kodeksu Etyki Pracowników Samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Mikołowa oraz na stanowiskach kierowniczych w gminnych jednostkach organizacyjnych

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Zatwierdzić Kodeks Etyki Pracowników Samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Mikołowa oraz kierowników zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Kierownik Biura Kadr i Archiwum Zakładowego jest zobowiązany do zapoznania pracowników z niniejszym zarządzeniem.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia nr 778/128/2009

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (60 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.06.12
Data udostępnienia: 2009.06.29 23:07:00
Liczba odwiedzin strony: 791 (ostatnie odwiedziny 2024.05.20 16:24:13)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów