Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 993/343/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 7.12.2009 w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/517/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      7 711 7 711
dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 711 7 711
rozdz. 85305 Żłobki 7 711 7 711
    1.Wydatki bieżące 7 711 7 711
    w tym wynagrodzenia i pochodne 4 561  

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      10 451 10 451
dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 740 2 740
rozdz. 01095 Pozostała działalność 2 740 2 740
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 740  
§ 4300 Zakup usług pozostałych   2 740
dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 711 7 711
rozdz. 85305 Żłobki 7 711 7 711
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 747  
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 874  
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 940  
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   2 040
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   4 797
§ 4260 Zakup energii 500  
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 200  
§ 4300 Zakup usług pozostałych 700  
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 300  
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 350  
§ 4430 Różne opłaty i składki 1 100  
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   874

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.12.07
Data udostępnienia: 2009.12.30 17:42:33
Liczba odwiedzin strony: 556 (ostatnie odwiedziny 2024.06.17 14:26:58)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów