Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 1011/361/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 17.12.2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/517/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w układzie wykonawczym.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      20 354,80 20 354,80
dział 750 Administracja publiczna 10 154,80 10 154,80
rozdz. 75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 10 154,80 10 154,80
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   10 154,80
§ 4300 Zakup usług pozostałych 8 639,80  
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 25,00  
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 500,00  
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 990,00  
dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 200,00 10 200,00
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 10 200,00 10 200,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 800,00  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   10 200,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00  
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 300,00  
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00  
§ 4430 Różne opłaty i składki 300,00  

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.12.17
Data udostępnienia: 2010.01.06 17:00:30
Liczba odwiedzin strony: 568 (ostatnie odwiedziny 2024.06.17 15:06:39)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów