Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 929/279/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 29.10.2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/517/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w układzie wykonawczym.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      100 100
dział 710 Działalność usługowa 100 100
rozdz. 71095 Pozostała działalność 100 100
§ 4260 Zakup energii   100
§ 4270 Zakup usług remontowych 100  

§2

Zmienić zapis w zarządzeniu burmistrza miasta Mikołów nr 911/261/09 z dnia 19.10.2009 r. z:

"§1

Dokonać zmian w budżecie miasta

      Zmniejszenia Zwiększenia
      3 000 3 000
dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 000 3 000
rozdz. 92195 Pozostała działalność 3 000 3 000
    1.Wydatki bieżące 3 000 3 000
    w tym wynagrodzenia i pochodne 3 000"  

na:

"§1

Dokonać zmian w budżecie miasta

      Zmniejszenia Zwiększenia
      3 000 3 000
dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 000 3 000
rozdz. 92195 Pozostała działalność 3 000 3 000
    1.Wydatki bieżące 3 000 3 000
    w tym wynagrodzenia i pochodne   3 000" 

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.10.29
Data udostępnienia: 2009.11.17 23:02:56
Liczba odwiedzin strony: 581 (ostatnie odwiedziny 2024.07.07 00:25:16)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów