Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 846/196/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 26.08.2009 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/517/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa:

      Zmniejszenia Zwiększenia
      22 138 22 138
dział 801 Oświata i wychowanie 22 138 22 138
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 19 510 17 200
    1. Wydatki bieżące 19 510 17 200
    w tym wynagrodzenia i pochodne 13 000  
rozdz. 80104 Przedszkola 2 615 4 925
    1. Wydatki bieżące 2 615 4 925
    w tym wynagrodzenia i pochodne 1 600  
rozdz. 80110 Gimnazja 13 13
    1. Wydatki bieżące 13 13
    w tym wynagrodzenia i pochodne 13  

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      22 138 22 138
dział 801 Oświata i wychowanie 22 138 22 138
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 19 510 17 200
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   12 650
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 000  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200  
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 110  
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 400  
§ 4300 Zakup usług pozostałych   2 350
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   200
§ 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 100  
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 600  
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700  
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 400  
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programy i licencje   2 000
rozdz. 80104 Przedszkola 2 615 4 925
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 600  
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   1 600
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 015  
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   1 000
§ 4300 Zakup usług pozostałych   2 310
§ 4580 Pozostałe odsetki   15
rozdz. 80110 Gimnazja 13 13
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13  
§ 4580 Pozostałe odsetki   13

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.08.26
Data udostępnienia: 2009.09.18 22:36:02
Liczba odwiedzin strony: 589 (ostatnie odwiedziny 2024.06.19 14:04:49)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów