Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2009 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 917/267/2009 burmistrza Mikołowa z dnia 27.10.2009 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/517/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta o kwotę

      Zmniejszenia Zwiększenia
      125 010 125 010
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 104 980 104 980
rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 104 980 104 980
    1.Wydatki bieżące 104 980 104 980
dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20 030 20 030
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 20 030 20 030
    2.Wydatki majątkowe   20 030

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym.

      Zmniejszenia Zwiększenia
      125 010 125 010
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 104 980 104 980
rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 104 980 104 980
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 000  
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   24 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 000  
§ 4270 Zakup usług remontowych   73 480
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 000  
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   1 700
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 980  
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 20 000  
§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   5 800
dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20 030 20 030
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 20 030 20 030
§ 4260 Zakup energii 2 030  
§ 4270 Zakup usług remontowych 8 000  
§ 4430 Różne opłaty i składki 10 000  
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   20 030

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 05, e-mail: se@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.10.27
Data udostępnienia: 2009.11.13 19:44:58
Liczba odwiedzin strony: 475 (ostatnie odwiedziny 2023.09.19 10:11:35)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów