Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 221/189/2007 burmistrza Mikołowa z dnia 28.09.2007 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 2005 r.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr IV/33/2006 z dnia 21.12.2006 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na rok 2007, burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 750 Administracja publiczna    
  rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)    
      1. Wydatki bieżące (dzielnica Kamionka) 1 000 1 000
  dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    
  rozdz. 75414 Obrona cywilna    
      1. Wydatki bieżące 284 284
      w tym pochodne od wynagrodzeń   284
  dział 801 Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 Szkoły podstawowe    
      1. Wydatki bieżące 24 334 24 334
      w tym wynagrodzenia i pochodne 11 340 2 818
  rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych    
      1. Wydatki bieżące 268 268
  rozdz. 80104 Przedszkola    
      1. Wydatki bieżące 8 738 8 738
      w tym wynagrodzenia 1 218  
  rozdz. 80110 Gimnazja    
      1. Wydatki bieżące 36 500 36 500
  rozdz. 80195 Pozostała działalność    
      1. Wydatki bieżące 500 500
      w tym wynagrodzenia 500  
  dział 852 Pomoc społeczna    
  rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej    
      1. Wydatki bieżące 2 000 2 000
 • wprowadzić przeniesienia między rozdziałami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 801 Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 Szkoły podstawowe    
      1. Wydatki bieżące 392 994  
      w tym wynagrodzenia  392 994  
  rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół    
      1. Wydatki bieżące 33 110  
  rozdz. 80195 Pozostała działalność    
      1. Wydatki bieżące 6 500  
  rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych    
      1. Wydatki bieżące   13 227
      w tym wynagrodzenia i pochodne   13 000
  rozdz. 80104 Przedszkola    
      1. Wydatki bieżące   336 414
      w tym wynagrodzenia i pochodne   319 114
  rozdz. 80110 Gimnazja    
      1. Wydatki bieżące   78 963
      w tym wynagrodzenia i pochodne   69 402
  rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół    
      1. Wydatki bieżące   4 000

§2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2007 r.:

 • wprowadzić przeniesienia między paragrafami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 750 Administracja publiczna    
  rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)    
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000  
  § 4300 Zakup usług pozostałych (dzielnica Kamionka)   1 000
  dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    
  rozdz. 75414 Obrona cywilna    
  § 4300 Zakup usług pozostałych 284  
  § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   248
  § 4120 Składka na Fundusz Pracy   36
  dział 801 Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 Szkoły podstawowe    
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe 11 340  
  § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   2 450
  § 4120 Składka na Fundusz Pracy   368
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   827
  § 4260 Zakup energii 1 200  
  § 4270 Zakup usług remontowych   12 467
  § 4280 Zakup usług zdrowotnych 390  
  § 4300 Zakup usług pozostałych 9 440  
  § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 800  
  § 4410 Podróże służbowe krajowe 200  
  § 4430 Różne opłaty i składki 667  
  § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   8 222
  § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 140  
  § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
  programów i licencji
  157  
  rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych    
  § 4280 Zakup usług zdrowotnych 188  
  § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   180
  § 4410 Podróże służbowe krajowe   88
  § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80  
  rozdz. 80104 Przedszkola    
  § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 056  
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 218  
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   2 601
  § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 012  
  § 4260 Zakup energii 2 065  
  § 4270 Zakup usług remontowych   5 747
  § 4280 Zakup usług zdrowotnych   180
  § 4300 Zakup usług pozostałych   210
  § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 700  
  § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 600  
  § 4410 Podróże służbowe krajowe 300  
  § 4430 Różne opłaty i składki 262  
  § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 600  
  § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 425  
  § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
  programów i licencji
  500  
  rozdz. 80110 Gimnazja    
  § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 500  
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1 200
  § 4260 Zakup energii 28 800  
  § 4270 Zakup usług remontowych   31 000
  § 4280 Zakup usług zdrowotnych 500  
  § 4300 Zakup usług pozostałych 5 200  
  § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500  
  § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   2 600
  § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   1 700
  rozdz. 80195 Pozostała działalność    
  § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500  
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   500
  dział 852 Pomoc społeczna    
  rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej    
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000  
  § 4280 Zakup usług zdrowotnych   400
  § 4300 Zakup usług pozostałych   1 600
 • wprowadzić przeniesienia między rozdziałami:
        Zmniejszenia Zwiększenia
  dział 801 Oświata i wychowanie    
  rozdz. 80101 Szkoły podstawowe    
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 392 994  
  rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych    
  § 4010 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników   11 841
  § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   1 015
  § 4120 Składki na Fundusz Pracy   144
  § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   227
  rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół    
  § 4300 Zakup usług pozostałych 33 110  
  rozdz. 80195 Pozostała działalność    
  § 4300 Zakup usług pozostałych 6 500  
  rozdz. 80104 Przedszkola    
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   289 364
  § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   26 038
  § 4120 Składki na Fundusz Pracy   3 712
  § 4270 Zakup usług remontowych   17 300
  rozdz. 80110 Gimnazja    
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   49 994
  § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   15 780
  § 4120 Składki na Fundusz Pracy   3 628
  § 4270 Zakup usług remontowych   1 000
  § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   8 561
  rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół    
  § 4300 Zakup usług pozostałych   4 000

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.09.28
Data udostępnienia: 2007.10.19 22:13:22
Liczba odwiedzin strony: 458 (ostatnie odwiedziny 2021.10.04 09:22:22)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów