Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Zarządzenia burmistrza z 2007 roku
Szukanie w serwisie
Plany i programy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Inwestycje zrealizowane
Inwestycje bieżące
Zarządzenia burmistrza z 2011 roku
Decyzje, opinie...
Ogłoszenia wyborcze
Sprawozdania
Wyniki kontroli
Ochrona środowiska
Akty prawne

Zarządzenie nr 36/4/2007 burmistrza Mikołowa z dnia 11.01.2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do zbycia i dzierżawy nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 roku), ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. nr 261 z 2004 r. poz. 2603 z późn. zm.) oraz §8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207 poz. 2108 z późn. zm.), burmistrz Mikołowa zarządza:

§1

Powołać Komisję Przetargową, w skład której wchodzą:

 • przewodniczący - zastępca burmistrza Mikołowa,
 • członkowie:
  • naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem,
  • kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami,
  • inspektor Referatu Gospodarki Nieruchomościami.

§2

Do zadań komisji należy:

 • organizowanie i przeprowadzanie przetargów,
 • sporządzanie protokołów z przeprowadzonych przetargów,
 • przedstawienie wyników przetargów burmistrzowi Mikołowa,
 • ogłaszanie wyników przetargów.

§3

Zatwierdzić następujące regulaminy przetargów dla gruntów gminnych zbywanych i wydzierżawianych:

§4

Uchylić:

 • uchwałę Zarządu Miasta Mikołowa z dnia 17.02.1998 r. w sprawie zasad organizowania i przeprowadzania przetargów na sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych oraz powołania komisji przetargowej,
 • zarządzenie burmistrza miasta Mikołowa z dnia 11 lutego 2003 r. nr 7/13/2003 w sprawie powołania komisji przetargowej do zbycia i dzierżawy na podstawie ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. nr 46 z 2000 r. poz. 543 z późniejszymi zmianami) nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 36/4/2007

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (41 KB).

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 36/4/2007

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (42 KB).

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 36/4/2007

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (66 KB).

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 36/4/2007

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (70 KB).

Powrót do pozostałych zarządzeń

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Adam Małysz, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 33, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 03, e-mail: sekretarz@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.01.11
Data udostępnienia: 2007.02.18 18:54:10
Liczba odwiedzin strony: 639 (ostatnie odwiedziny 2021.10.04 09:08:44)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów